Specialistai

Problema

Nors Europos Taryba ir paviešino neraminančią statistiką, kad 1 iš 5 vaikų Europoje tampa seksualinės prievartos auka, o Lansarotės konvencijoje buvo numatyti įsipareigojimai, vis dėlto Lenkijoje, Lietuvoje ir Latvijoje trūksta sisteminių sprendimų ir strategijų, sprendžiant šią problemą formaliojo ir neformaliojo ugdymo lygyje.

Švietimo ir globos įstaigose dirbantys specialistai atlieka itin svarbų vaidmenį vaikų apsaugoje nuo seksualinės prievartos. Tačiau mūsų švietimo sistema vis dar susiduria su iššūkiais įgyvendinant lytinio švietimo programą. Specialistams trūksta žinių ir įgūdžių, kaip atpažinti ir tinkamai reaguoti į seksualinę prievartą, jiems trūksta informacijos ir išmanymo, ypač susijusio su saugumu internete. Be to, jie nežino, kaip kalbėtis su vaikais apie lytiškumą ir seksualinę prievartą.

Projektas

Projektas „Saugome vaikus nuo seksualinės prievartos“ skirtas kurti ir plėtoti aukštos kokybės švietimo išteklius, skirtus tėvams, ugdytojams ir specialistams, dirbantiems su vaikais ir jų šeimomis. Kol kas nei formaliojo, nei neformaliojo švietimo srityje nepakanka tokių švietimo apie vaikų apsaugą nuo seksualinės prievartos išteklių. Nors Europos Taryba ir paviešino neraminančią statistiką, kad 1 iš 5 vaikų Europoje tampa seksualinės prievartos auka, o Lansarotės konvencijoje buvo numatyti įsipareigojimai, vis dėlto Lenkijoje, Lietuvoje ir Latvijoje trūksta sisteminių sprendimų ir strategijų, sprendžiant šią problemą formaliojo ir neformaliojo ugdymo lygyje.

E. mokymai suteikia informacijos apie tai, kokios priemonės galėtų būti įgyvendintos įstaigose, siekiant užtikrinti vaikų saugumą. Be to, suteikia žinių, kaip specialistams kalbėtis su vaikais apie jų kūną, saugumą, pavojingas situacijas, kad sustiprintų jų apsaugą nuo seksualinės prievartos, ir kaip reaguoti (įskaitant teisinę intervenciją), kai vaikas atsiduria pavojingoje situacijoje internete arba realiame pasaulyje.

E. mokymų metodas užtikrina platų poveikį, o ypač galimybes geografiškai nepalankioje padėtyje esantiems asmenims, t.y. tėvams ir specialistams mažuose miesteliuose ir kaimuose. Projektas vertingas dar ir tuo, kad rodo pavyzdį ir moko, kaip naudotis informacijos ir komunikacijos technologijomis švietime.

Šie e. mokymai yra projekto „Saugome vaikus nuo seksualinės prievartos: naujausi būdai stiprinti žinias ir ugdyti tėvų bei profesionalų kompetencijas, siekiant apsaugoti vaikus nuo seksualinės prievartos“ dalis, kurią finansuoja Europos Komisijos „Erasmus+“ programos 2 pagrindinis veiksmas. Suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės.

Organizatoriai

The Empowering Children Foundation

The Empowering Children Foundation

(liet. Vaikų teisių stiprinimo fondas), buvęs Nobody‘s Children Foundation (liet. Niekieno vaikų fondas), savo veiklą pradėjo 1991 m. Organizacija siekia užtikrinti, kad visi vaikai augtų saugūs, su jais būtų pagarbiai elgiamasi, kaip su visaverčiais žmonėmis. EFC saugo vaikus nuo prievartos, o ją patyrusiems padeda sužinoti apie savo teises, moko tikėti savimi ir džiaugtis gyvenimu.

Center Dardedze

Center Dardedze

Latvijos nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, propaguojanti vaikystę be prievartos. Jos tikslas – užkirsti kelią vaikų prievartai ir teikti pagalbą vaikams, patyrusiems fizinę, emocinę ar seksualinę prievartą arba nepriežiūrą. Organizacija savo veiklą pradėjo 2001 m.

Paramos Vaikams Centras

Paramos Vaikams Centras

(Children Support Centre) – nevyriausybinė organizacija, įkurta 1995 m. Mūsų misija – užtikrinti psichologinę vaikų gerovę, suteikiant veiksmingą, profesionalią ir įvairiapusę pagalbą vaikams ir šeimoms.

Kontaktai

VšĮ „Paramos vaikams centras”

Latvių g. 19A, Vilnius LT-08113

(85) 271 59 80, 8 611 43 567
pvc@pvc.lt
www.pvc.lt